Skip to content

Què et proposem?

La pastoral és l’acció de l’església adreçada a un col•lectiu o situació concreta.

Conscients de la urgència de desvetllar l’Evangeli en els adolescents i joves dels nostres barris, ciutats i pobles, d’acompanyar-los en el camí de creixement de la fe, i que arrelin com a cristians i cristianes en l’església i la societat, des de la Delegació diocesana de pastoral juvenil, volem fer també, amb humilitat, valentia i alegria, la nostra aportació.

Teniu a les mans el recull de la proposta que hem anat construint en aquests darrers anys. És una proposta fruit de la pregària, la formació i l’experiència en diversos llocs de la nostra diòcesi. I podem dir que volem una pastoral amb els adolescents i joves que tingui en compte aquests quatre grans eixos: l’itinerari catequètic, la pregària, el servei i l’esdevenir missioners.

Tot això ho fem comptant amb els agents de pastoral; aquests són els catequistes de confirmació, els animadors de grups de joves, els monitors d’esplai, els educadors d’escoles, els preveres i els diaques, les famílies, els religiosos i religioses, o sigui, tots aquells que responent una crida de Déu, testimonien i comuniquen l’evangeli als adolescents i joves.

Per ajudar en aquest servei, està a la vostra disposició la COMUNITAT D’ACOMPANYANTS. Són 6 persones de la nostra diòcesi, que s’han format per tal d’acompanyar als agents de pastoral, tant en tot allò que té a veure amb els continguts i el desenvolupament del que anomenem Pastoral amb adolescents i joves, com en el creixement personal i cristià de l’agent de pastoral.